Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

BRGER DE PICARDIE - KENNEL "VON VORWITZ"

2007

                             AKTIVITY 2007


leden: 

Nový rok nezačal nejšťastněji. Titule si při lítání v lese rozervala na přední noze kloubní pouzdro prstu, což si vyžádalo šití s výsledným počtem třináct stehů ve třech vrstvách. Naordinované tři týdny v klidu jsou hrozné pro nás obě. Já se užírám z toho, že výcvik rovná se nule a Titi je otravná až hrůůůůza! Ale nedá se svítit. Zdraví je přednější. Tak pěkně ležet a odpočívat!  :-)

January

New year didn´t start luckily. While running in forest Tinni teared joint capsule of finger on foreleg, which need stitching with thirteen stitch in three layers. Three weeks of rest are horrible for both of uf. I feel horrible because the training equal zero and Tinni is horrible annoying! But we can´t do nothing with it. Health is more important. So we must lie in a bad and rest :-)

                                                           

V "klidu" domova jsem si zhruba naplánovala, co bude pro nás tento rok priorita. A vyhrál výcvik. Chtěla bych tento rok do toho víc šlápnout a tak jsem se rozhodla, že ustoupí výstavy. Protože míváme občas problém se štěkáním na rozhodčí, zakroužkovala jsem v kalendáři výstavy pouze kolem Ostravy a hlavně oblastní, které budou pro Tituli tréninkem "modelky" :-))  A tak nás cestování do dálek nebudou zdržovat od toho hlavního - výcviku. Mým přáním je udělat s Titulí zkoušky a tak jsem do harmonogramu zařadila výcvikové víkendy a tábory. Ale jsou to všechno jen plány. Ale budu se snažit ze všech sil, protože naše "koza" je fakticky šikovná a na rozdíl od pózování ji práce baví. Taky vážně uvažujeme o uchovnění Tinni, protože je povahově velmi pracovitá a bylo by škoda toho nevyužít. Uvidíme...

In the rest of home I roughly planned what will be the priority for us in this year. And the training won. This year I would like to give more activity into it and so I decided that the exhibitions step aside. Because we have sometimes problem with yapping at judges, I encircled in calendar exhibitions only around Ostrava and mainly regions which will be for Tinni training of "model" :-)) And so the long trips will not retard us from the main thing - training. My wish is to make with Tinni exams and so I include into schedule training weekends and camps. But this is only plan. But I try it with all of my strong, because Tinni is really skilled and likes more work than posing. And also we think about her breding, because she is in character very working and it will be a pity not to use it. We will see... 


 únor:

Po lednovém marodění jsme skočili po hlavě do trénování. Chodíme na cvičák čtyřikrát týdně a musím říct, že mě to děsně baví. Kdyby to šlo, byla bych tam denně. Jenže už tak je to doma hrůůůza...kdyby přišla sociálka, děti jdou do děcáku, psi do útulku, manžel do blázince a já do basy :-))) Titule je ráda, že se něco děje a já, že má z toho ta obluda radost :-) Cvičíme sice často, ale v krátkých intervalech, aby Titi neztratila motivaci. Poslední týden se každý trénink nahrál na video. Málem mě omylo, když jsem zjistila, jak to Tituleně děsně mrvím. Takže nejvíc práce budu mít sama se sebou, abych si chyby uvědomovala. Zatím se snažím kroutit se ze stop, ale nemine nás to. Chjo, to je moje slabina, páč mě stopy nebaví :-/ Vždycky ji baví víc honění myší než moje "smraďákové" šlápoty. Ještě jsem se nedokopla změnit její stravovací režim tak, aby byla hladová...vím, budu muset :-(  Až budu mít z vídeja ňáké pfoto, tak ho sem plácnu...jako doklad, že teda fakt pracujem ;-)

February

After January treatment we start with training. We go to training-ground four a week and I really like it very much. If it would be possible I will be there daily. But at home it is already horrible...If the social workers come the children will go to children´s home, dogs to the dog´s home, husband to the mental home and I to the prison :-)))) Tinni is glad that something is happen and I am glad that she takes joy :-) We train very often, but in short intervals so Tinni will not lost motivation. Last week the training was recording on video. I feel horribly when I found that I spoil it for her. So I will have a lot of work with me to realize my mistakes. Still I try to keep from foot prints, but we won´t keep from it. This is my weak point, because I don´t like foot prints :-/ She likes more hunt mice than hunting my "stenching" foot prints. I still didn´t start changing her catering routine so she feel hungry...I know that I will have to change it :-(  After I get some photos from video I placed it here...as testimony that we really working ;-)


březen:

16.3.07 MVP Katowice, PL -  V1, CWC (u nás BOB)    rozhodčí: Ewa Bukład (PL)

Z této výstavy jsem odjížděla rozladěná...V popisu povahy pikardkského ovčáka je uvedeno - nedůvěřivý k cizím, tudíž lze logicky odvodit, že nebude přátelský, ale nesmí být agresivní. Nedůvěřivému psovi se prostě nikdy nebude líbit, když na něj, bez jekékoliv šance na seznámení se s cizím člověkem (na výstavě s rozhodčím), daná osoba začně sahat. A ze stejného důvodu projevila Tinni protest. Paní rozhodčí to zkomentovala termínem agresivní. Má na to právo, ale nezná význam tohot slova a není ani obeznámena s povahou tohoto plemene. Agresivní pes je takový, který řve a vyjíždí na každého, kdo kolem projde. A Tinni je mezi davem lidí naprosto bezproblémová, jen se nikdo cizí na ni nesmí vrhat se slovy "...to je ale klášný pejšánek, já si ho pohladím...ale na mě štěkat nebude, mě pejšánči mají ládi...". Není to labrador, ani společenské plemeno. Je to PIKARD.

Tinni je pes obranář a musí mít šanci na to, aby viděla, že ta osoba, co ji prohlíží je OK a paničce neublíží. A já Tituli nebudu kvůli výstavnímu kruhu odbourávat její přirozený charakter, který mě na tomhle plemeni tolik učaroval.

                                   

                                                

March, 16.3.07. International dogshow Katowice, PL - V1, CWC     judge: Ewa Buklad (PL)

From this exhibitions I left disgruntled... In description of character of Berger Picard is given - distrustful of strange people, so it is logical, that it will not be friendly, but it must not by aggressive. Distrustful dog will never like if somebody start touch it without any chance to familiarize with this strange person (at exhibitions with judge). And in same reason Tinni expressed protest. Judge comment it by term agressive. She has right, but she doesn´t know the meaning of this word and she isn´t familiarize with character of this breed. Agressive dog is a such dog, which yap at everybody, who come around. And Tinni is among people absolutely without problem, only nobody strange must not fall on her with words "...this is so nice dog I pet him...but it will not yap at me, dogs love me...". It is not Labrador nor social breed. It is Berger Picard.

Tinni is defend dog and she must have a chance to know, that the person which view is OK and will not hurt her owner. And I will not Tinni take away her natural character which I like so much because of exhibitions circle.   


duben:

Velikonoční svátky jsme tradičně trávili na horách. Tentokrát jsme si vyrazili do Jeseníků, na překrásné místo zvané Rešovské vodopády.

April - Easter holidays we traditionally spent in mountains. This time we set out on trip to Jeseníky, to beautiful place name Rešovské vodopády (waterfalls)  

                                                           

                                                                

                                            

                                            

                                             

                                             

                                            

                                            


květen:

Měli jsme v plánu krajskou výstavu, ale baronesa nám hárá ;-)

May - We planded region exhibition but Tinni is in heat.

                                  


červen:

Jako obvykle...cvičák a odpočinek :-)

June - As usual... training - ground and rest :-)

 

...bobr pikardský...           ...beaver Picard...            

                               

                                

                               

                               

                                      

 


červenec:

12.7. jsme přišli o Tusinku.

 Srazilo nám ji auto. Byla škaredě potlučená a měla rozdrcenou pánev a páteř. Museli jsme ji nechat uspat. Prožila s námi celých osm let. Tinni ji všude hledá. Píská, nežere a neustále pobíhá...Tusinka chybí nám všem... 

July - 12.07. We lost Tusi (beagle). She was crashed by car. She was horribly hurt and had crushed pelvic bone and backbone. We must put her under. She was with us eight years. Tinni try to seek her. She whistles, doesn´t wont to eat and stil running... Tusi miss all of us.

                       


 srpen:

Dovolená v Belianských Tatrách...

August - Holiday in Belian Tatras in Slovakia...

 

                                

                                

                                 

                                  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

                                     _____________________________________________________________________________

 

...a pár pracovních z 21.8.

...and a few working photos from 21.08.

 

                               

                                

                                

                                 


 září:

29.09. Mladá Boleslav - Speciální klubová výstava - V1, CAC, VSV (vítěz spec. výstavy), bonitace

                                                     rozhodčí:  p. Polgar Andraš        

Výstava proběhla k mému naprostému úžasu skvěle. Tinni byla naprosto v pohodě, na pana rozhodčího reagovala výborně, no prostě mě Titule překvapila :-) Posudek krásný...co víc si přát.

Bonitace dopadla dobře a odcházeli jsme s razítkem UCHOVNĚNA :-)   

                         


říjen:

Celý měsíc byl značně chaotický a hektický jak na poli pracovním, tak na poli rodinném. Ale něco málo jsem s Titulí na cvičáku pobyla. 

 


 listopad:

3.11. jsem konečně dostála svého slibu a jela za kamarádkou do Brna. Vyrazlily jsme spolu na báječný celodenní výlet kousek za město. Bylo super!! Počasí nám přálo, čumáci se pořádně vylítali a my jsme si pořádně poklábosily.

Tady se můžete podívat na fotky. Autorem je Darja Caletková - http://bartfido.rajce.idnes.cz/vylet_s_Tinny/#album  

                                      


 prosinec:

Na předvánoční shon mám skvělou imunitu a tak díky počasí, kdy je u nás pouze poprašek sněhu, můžeme chodit trénovat. A neodradí nás ani mrazem slepené nosní dírky :-)) 

                                             

                                             

                                              

                                               

                                               

                                               

                             _______________________________________________________________________________________

Ani nemám odvahu bilancovat, a tak si raději budu s Titulí užívat a radovat se z toho co je a těšit se na spoustu nových věcí v dalším roce, o kterých dám průběžně vědět. Zatím jenom prozradím, že z kraje jara přibude nový čumáček do naší rodiny. A protože ještě zatím není na světě, nechci nic zakřiknout ;-)

          Všem do Nového roku to nejlepší a hodně radosti s vašimi chlupatými parťáky!!!

                                                                                  PF 2008

                                                            Zvětšit obrázek za oknem snezi - animace.gif

 


 

 

 

 

 

 

 

TOPlist